Page 8 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2023
P. 8

TURKU    Keskiajan historiaa Aurajoen suistossa
    Turku – Suomen


    vanhin kaupunki

    Varsinais-Suomen keskus, Suomen   „  Aurajoen suulla sijaitseva Turku on maakunnan
    ensimmäinen pääkaupunki Turku    keskus, ja Suomen viidenneksi suurin kaupunki rei-
    tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa  lulla 195 000 asukkaalla.
                       Turku on Suomen vanhin kaupunki. Se syntyi Au-
    muun muassa historiasta kiinnos-   rajoen suulle jo ennen 1200-lukua, kaupungin pe-
    tuneille. Turussa on tarjolla myös  rustamisvuotena pidetään vuotta 1229, jolloin paavi
    kulttuuria ja luontoa.        Gregorius IX mainitsee ensimmäistä kertaa kaupungin
                      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13