Page 4 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2023
P. 4

VARSINAIS-SUOMI
    Varsinais-Suomella suuri merkitys Suomen historiaan
    Historiaa ja luontoa
    Varsinais-Suomi on 27 kunnan maa-    arsinais-Suomi tarjoaa matkailijalle paljon. Maa-
    kunta Suomen lounaisessa reunassa.    kunnassa korostuvat samanaikaisesti luontokohteet,
    Suomen historiassa Varsinais-Suomella  V kuten saaristo ja kansallispuistot, sekä kaupun-
    on hyvin tärkeä osa. Maakunnan    kikohteet. Näissä kohtaavat paikallis- ja kaupunkikult-
                       tuuri, Suomen historia sekä maakunnan monipuolinen.
    keskus Turku oli merkittävä kaupunki  Varsinais-Suomen naapureita ovat Ahvenanmaa,
    ja kauppapaikka jo keskiajalla.   Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakuntaja Uusimaa.
                       Varsinais-Suomen pinta-ala on reilu 20 500 neliö-
                       kilometriä, josta maa-alueita on 10 666 neliökilomet-
                       riä, sisävesiä 246 neliökilometriä ja merialueita 9 625
                       neliökilometriä.
                      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9