Page 6 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2023
P. 6

VARSINAIS-SUOMI
    Perinneruokia
      Mämmi
     Keitetty hauki
     Luumukiisseli
     Silakkarulla
     Varilimppu


    Naantalissa on Suomen ainutlaatuisin puukaupunkimiljöö. Naantalin vanhan kaupungin värikkäät puutalot
    ja idyllinen vierasvenesatama levittäytyvät kauniin luostariaikaisen kirkon lähellä ja merenlahti syleilee
    rantaa joka puolelta. Kuva: Visit Finland

    Ruokakulttuuriin vaikutteita     Asutus on levinnyt joen varrelle nauhamaisesti sitä
    Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta   seuraillen, kuten tiestökin.
                       Aurajoessa on 11 suurehkoa koskea. Näistä suurin
                       on Liedon Nautelankoski, jossa vesi putoaa 17 metriä
    „  Varsinaissuomalainen ruokakulttuuri on saanut  600 metrin matkalla.
    vaikutteita Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Rannikon
    talollisilla oli omat paattinsa seilaamassa lähinaapu-
    reiden satamiin. Tuliaisina saatiin aina jotakin uutta. Kolme kansallispuistoa
     Kala, etenkin silakka, on kuulunut varsinaissuoma-
    laiseen ruokavalioon kautta aikojen. Silakka suolat- „  Varsinais-Suomessa sijaitsee kolme kansallispuis-
    tuna, paistettuna, hiillostettuna ja perunoiden päällä  toa, jotka ovat Teijon kansallispuisto, Kurjenrahkan
    keitettynä oli jokapäiväistä särvintä. Ahventa, siikaa  kansallispuisto ja Saaristomeren kansallispuisto.
    ja haukea oli usein kalasopassa.   Kurjenrahkan kansallispuiston sijaitsee Auran,
     Maakunnan viljelijät ovat olleet ensimmäisten jou- Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pöytyän, Ruskon ja
    kossa aloittamassa sokerijuurikkaan, rypsin, tomaatin,  Turun alueilla. Matkaa kansallispuistoon Turun kes-
    kasvihuonekurkun, mansikan ja varhaisvihannesten  kustasta kertyy noin 35 kilometriä. Puisto on kooltaan
    viljelyä Suomessa.          29 neliökilometriä, se on Varsinais-Suomen suurin
     Ensimmäiset kotimaiset varhaisperunat tulevat to- suojeltu, luonnontilainen suoalue. Kurjenrahkan kan-
    reille ja kauppoihin usein Varsinais-Suomen saaris- sallispuistossa on enimmäkseen karuja keidassoita,
    tokunnista. Kesäkuun puolivälin paikkeilla vietetään  mutta siellä on myös metsää ja suorantaisia järviä.
    Turussa Neitsytperunafestivaaleja   Saaristomeren kansallispuisto sijaitsee Paraisilla
                       ja Kemiönsaaressa. 500 neliökilometrin alueella on
    11 kosken Aurajoki          laajoja saaristoalueita, jotka koostuvat kallioluodois-
                       ta ja metsäisistä saarista sekä suurista selkävesistä.
    „  Varsinais-Suomen halki virtaa noin 70 kilometriä  Puistoon voi tutustua useiden luontopolkujen avulla.
    pitkä Aurajoki. Se alkaa Oripään harjualueilta, ja  Teijon kansallispuisto sijaitsee Salossa entisen Perni-
    laskee Turun kohdalla Saaristomereen. ön kunnan alueella. Kansallispuiston pinta-ala on noin
     Aurajoen varressa on asuttu esihistoriallisista ajoista  34 neliökilometriä. Kansallispuisto perustettiin Varsi-
    lähtien ja jokilaakson vanha kulttuurimaisema edustaa  naissuomalaisessa kulttuurimaisemassa säilyneen sa-
    pitkään jatkunutta ihmistoiminnan muovaamaa joki- lomaaluonnon eliöstön, geologisten ominaispiirteiden
    varsimaisemaa, joka on eräs Suomen kansallismaise- ja maiseman sekä siihen kuuluvan kulttuuriperinnön
    mista sekä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. suojelemiseksi ja hoitamiseksi.
                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11