Page 11 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2023
P. 11

Ruissalon kansanpuistoon voi tutustua muun muassa polkupyörällä. Kuva: Visit Finland

    Turun sataman tuntumassa sijaitsee Forum Marinum,  Luontoon Ruissalossa
    merenkulun ja meripuolustuksen museo.
    Museolla on myös upeita laivoja, kuten Suomen  „  Turun keskustan ulkopuolella sijaitsee Ruissalon
    Joutsen, sekä S/S Bore, jolla sijaitsee ravintola sekä  kansanpuisto. Se on lähes viiden hehtaarin kokoinen
    hostelli.              alue, joka tarjoaa paljon nähtävää sekä koettavaa.
    Wäinö Aaltosen nimikkomuseo WAM toimii Turun  Ravintolan, uimarannan ja leikkipaikan lisäksi kan-
    kaupungin taidemuseona ja nykytaiteen museona.  sanpuistossa on monipuolinen käytäväverkko, joka kul-
    Museon näyttelyt esittelevät kolmiulotteista taidetta ja  kee virkistysalueen ravintolarakennusta ja merenrantaa
    sen lisäksi vaihtuvia suomalaisia sekä kansainvälisiä  kierrellen. Puistokäytävältä avautuu merelliset maise-
    nykytaiteen näyttelyitä.       mat sekä näkymät vastapäiseen Hirvensalon saareen.
                       Kansanpuisto on valtakunnallisesti tunnettu Ruis-
                      rock-festivaalista, Suomen vanhimmasta rockfesti-
    Suomen laajin kaupunkipuisto     vaalista.
                       Ruissalon kansanpuisto sijaitsee noin viiden kilo-
    „  Turun keskustan tuntumassa on Kupittaanpuisto,  metrin päässä Turun keskustasta.
    Suomen vanhin ja laajin kaupunkipuisto.
    Puisto on pinta-alaltaan 24 hehtaaria, ja siellä sijait-
    sevat muun muassa Kupittaan maauimala, Seikkai- Ruissalo tarjoaa paljon nähtävää
    lupuisto sekä paviljonkiravintola, liikennekaupunki  ja koettavaa.
    ja lintupuisto.
                     11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16