Page 8 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2022
P. 8

MYNÄMÄKI    Suunnista Mynämäkeen!       ynämäki on Varsinais-Suomen sydämessä, veh- isänä. Alkuaine Gadolinium onkin myöhemmin ni-
       reässä maalaismaisemassa sijaitseva kunta, jolla  metty hänen mukaansa. Mynämäen kirkon kupeessa
    M on rikas historia ja kulttuuri. Tämän päivän  on Gadolinin kunniaksi pystytetty Ruotsin Ytterbyn
    Mynämäki tarjoaa matkailijoille monia nähtävyyksiä,  louhokselta tuodulla kivellä varustettu muistomerkki.
    vaihtelevan ja monipuolisen luonnon antamat mah- Entinen Karjalan kunta liitettiin Mynämäkeen vuon-
    dollisuudet elämyksiin ja rentoutumiseen sekä kau- na 1977. Mietoinen ja Mynämäki puolestaan yhdis-
    punkitason palvelut.         tyivät vuonna 2007 ja uuden kunnan nimeksi tuli
                       Mynämäki. Mietoisten ja vanhan Mynämäen alue on
                       pääasiassa vanhaa merenpohjaa. Asutusta alueella on
    Historia               ollut jo kivikaudella.

    „  Vaikka Mynämäki nykypäivän Varsinais-Suomessa
    onkin pieni, alle 8000 asukkaan kunta, on meillä pitkä  Nähtävää ja koettavaa
    historia.  Mynämäki on paikkakuntana ollut olemassa
    ainakin 1500-luvulta lähtien. Ruotsin vallan aikana  „  Mynämäen kunnan alueella on paljon mielenkiin-
    postiliikenne Turusta kulki Mynämäen kautta Kusta- toisia ja tutustumisen arvoisia kohteita – museoita
    viin ja siitä edelleen meriteitse Tukholmaan. Muistona  ja kulttuurihistoriallisia näyttelyitä. Mynämäki on
    tästä voit bongailla kunnasta Suuren Postitien kylttejä. edellä mainittujen kuntaliitosten vuoksi siitä erikoi-
     Mynämäen historia on täynnä merkkihenkilöitä.  nen paikkakunta, että täällä on kolme kirkkoa. Jos
    Historiallisia merkkihenkilöitä ovat kunnassa olleet  olet kiinnostunut rakennushistoriasta, voitkin käväistä
    mm. piispa Maunu II Tavast, fennofiili ja Turun aka- vaikkapa jossain kolmesta kirkostamme tai kiertää
    temian professori Daniel Juslenius sekä kemisti, fyy- kaikki kirkot samalla retkellä. Tiesitkö, että Mynä-
    sikko ja mineralogi Johan Gadolin. Johan Gadolinia  mäen keskustassa sijaitseva kunnan maamerkkinäkin
    (1760-1852) pidetään Suomen kemiantutkimuksen  tunnettu harmaakivikirkko on maamme kolmanneksi
                      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13