Page 4 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2022
P. 4

VARSINAIS-SUOMI
     Varsinais-Suomen historia ulottuu keskiajalle
    Maakunnassa kohtaavat

    luontokohteet ja kaupungit    Varsinais-Suomi on 27 kunnan maa-  riä, sisävesiä 246 neliökilometriä ja merialueita 9 625
    kunta Suomen lounaisessa reunassa.  neliökilometriä.
                       Varsinais-Suomessa on enemmän kesämökkejä kuin
    Suomen historiassa Varsinais-Suo-  missään muussa Suomen maakunnassa, lähes 50 000.
    mella on hyvin tärkeä osa. Maakunnan  Väkiluvultaan Varsinais-Suomi on maan kolman-
    keskus Turku oli merkittävä kaupunki  neksi suurin maakunta reilulla 483 000 asukkaalla,
    ja kauppapaikka jo keskiajalla.   ja väestöntiheys alueella on maan toiseksi suurin Uu-
                       denmaan jälkeen.
                       Varsinais-Suomeen kuuluu 27 kuntaa, jotka sijait-
      arsinais-Suomi tarjoaa matkailijalle paljon.  sevat Loimaan, Salon, Turun, Vakka-Suomen ja Tu-
      Maakunnassa korostuvat samanaikaisesti luon- runmaan seutukunnissa.
    V tokohteet, kuten saaristo ja kansallispuistot, sekä  Turun seutukuntaan kuuluvat Kaarina, Lieto, Mas-
    kaupunkikohteet. Näissä paikallis- ja kaupunkikulttuuri,  ku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko,
    Suomen historia sekä maakunnan monipuolinen ruo- Sauvo ja Turku.
    kakulttuuri kohtaavat.        Salon seutukunnan muodostavat Salo ja Somero.
     Varsinais-Suomen naapureita ovat Ahvenanmaa,  Vakka-Suomen seutukuntaan kuuluvat Kustavi, Lai-
    Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakuntaja Uusimaa. tila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa.
     Varsinais-Suomen pinta-ala on reilu 20 500 neliö- Loimaan seutukuntaan kuuluvat Aura, Koski TL,
    kilometriä, josta maa-alueita on 10 666 neliökilomet- Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä.
                      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9