Page 6 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2022
P. 6

VARSINAIS-SUOMI
    Aurajoki virtaa        Ruokaperinteiden maakunta
    maakunnan halki        „  Varsinaissuomalainen ruokakulttuuri on saanut vaikutteita
                    Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Rannikon talollisilla oli omat
    „  Varsinais-Suomen halki virtaa noin 70  paattinsa seilaamassa lähinaapureiden satamiin. Tuliaisina
    kilometriä pitkä Aurajoki. Se alkaa Ori- saatiin aina jotakin uutta.
    pään harjualueilta, ja laskee Turun kohdalla  Kala, etenkin silakka, on kuulunut varsinaissuomalaiseen
    Saaristomereen.        ruokavalioon kautta aikojen. Silakka suolattuna, paistettuna,
     Aurajoen varressa on asuttu esihisto- hiillostettuna ja perunoiden päällä keitettynä oli jokapäiväistä
    riallisista ajoista lähtien ja jokilaakson  särvintä. Ahventa, siikaa ja haukea oli usein kalasopassa.
    vanha kulttuurimaisema edustaa pitkään  Maakunnan viljelijät ovat olleet ensimmäisten joukossa aloit-
    jatkunutta ihmistoiminnan muovaamaa  tamassa sokerijuurikkaan, rypsin, tomaatin, kasvihuonekurkun,
    jokivarsimaisemaa, joka on eräs Suomen  mansikan ja varhaisvihannesten viljelyä Suomessa.
    kansallismaisemista sekä valtakunnallisesti  Ensimmäiset kotimaiset varhaisperunat tulevat toreille ja
    arvokas maisema-alue.     kauppoihin usein Varsinais-Suomen saaristokunnista. Ke-
     Asutus on levinnyt joen varrelle nauha- säkuun puolivälin paikkeilla vietetään Turussa Neitsytperu-
    maisesti sitä seuraillen, kuten tiestökin. nafestivaaleja

    Kolme kansallispuistoa           Perinneruoat

    „  Varsinais-Suomessa sijaitsee kolme     Mämmi
    kansallispuistoa, jotka ovat Teijon kansal- Keitetty hauki
    lispuisto, Kurjenrahkan kansallispuisto ja  Luumukiisseli
    Saaristomeren kansallispuisto.        Silakkarulla
     Kurjenrahkan kansallispuiston sijaitsee   Varilimppu
    Auran, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten,
    Pöytyän, Ruskon ja Turun alueilla. Matkaa
    kansallispuistoon Turun keskustasta kertyy
    noin 35 kilometriä. Puisto on kooltaan 29
    neliökilometriä, se on Varsinais-Suomen
    suurin suojeltu, luonnontilainen suoalue.
    Kurjenrahkan kansallispuistossa on enim-
    mäkseen karuja keidassoita, mutta siellä on
    myös metsää ja suorantaisia järviä.
     Saaristomeren kansallispuisto sijaitsee
    Paraisilla ja Kemiönsaaressa. 500 neliöki-
    lometrin alueella on laajoja saaristoalueita,
    jotka koostuvat kallioluodoista ja metsäi-
    sistä saarista sekä suurista selkävesistä.
    Puistoon voi tutustua useiden luontopol-
    kujen avulla.
     Teijon kansallispuisto sijaitsee Salossa
    entisen Perniön kunnan alueella. Kansallis-
    puiston pinta-ala on noin 34 neliökilometriä.
    Kansallispuisto perustettiin Varsinaissuo-
    malaisessa kulttuurimaisemassa säilyn-
    een salomaaluonnon eliöstön, geologisten
    ominaispiirteiden ja maiseman sekä siihen
    kuuluvan kulttuuriperinnön suojelemiseksi
    ja hoitamiseksi.


      Varsinais-Suomessa on
      enemmän kesämökkejä
      kuin missään muussa
      Suomen maakunnassa.     Turun linnassa järjestetään muun muassa turnajaisia.
                    Kuva: Visit Turku/Pette Rissanen
                      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11