Page 10 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2022
P. 10

TURKU


    Keskiajan historiaa Aurajoen suistossa
    Turku – Suomen


    vanhin kaupunki    Varsinais-Suomen keskus, Suomen     urajoen suulla sijaitseva Turku on maakunnan
    ensimmäinen pääkaupunki Turku      keskus, ja Suomen viidenneksi suurin kaupunki
    tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa  A reilulla 195 000 asukkaalla.
                       Turku on Suomen vanhin kaupunki. Se syntyi Au-
    muun muassa historiasta kiinnostu-  rajoen suulle jo ennen 1200-lukua, kaupungin pe-
    neille. Turussa on tarjolla myös kult- rustamisvuotena pidetään vuotta 1229, jolloin paavi
    tuuria ja luontoa.          Gregorius IX mainitsee ensimmäistä kertaa kaupungin
                       nimeltä Aboa bullassaan. Aboa on Turun latinankie-
                       linen nimi.
                      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15