Page 14 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2022
P. 14

NAANTALI    Naantali – presidentin kesä-

    kaupunki ja muumien koti    Naantali on yksi Suomen vanhim-    Naantalin kasvu alkoi, kun luostarille myönnettiin
    mista kaupungeista, se perustettiin  oikeudet kaupankäyntiin.
    keskiajalla birgittalaisluostarin ja  Naantalilla on pitkät kylpyläperinteet, kylpylätoimin-
    sen kaupunkia edelleen hallitsevan  ta alkoi vuonna 1723 Viluluodon terveyslähteen avau-
                       tuessa. Toiminta vakiintui kuitenkin vasta 1863, kun
    kirkon ympärille.          kylpylä siirrettiin kaupungin rantaan kirkon alapuolel-
                       le. Vuonna 1863 Nunnalahdelle rakennetun kylpylän
                       hoitoihin kuului mm. Viluluodon ’ihmeitä tekevän’
       aantalin perusti kuningas Kristofer Baijerilainen,  terveysveden juonti ja savihoidot. Myöhemmin kyl-
       joka siirsi luostarin Naantalin kirkon yhteyteen  pylätoiminta tyrehtyi, kunnes se herätettiin jälleen
    N vuonna 1443 Maskun Kaarinkylästä. henkiin 1984, kun Naantalin Kylpylä perustettiin.
                      14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19